കുതിരാൻ രണ്ടാം തുരങ്ക നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പമന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സംസാരിക്കുന്നു