ലെവല്‍ക്രോസ് മുക്ത കേരളം പദ്ധതി

കേരളത്തിന്‍റെ സ്വപ്നപദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. “Accelerate PWD” എന്ന പേരില്‍ പരമാവധി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ലെവല്‍ക്രോസ് മുക്ത കേരളം […]

നവീകരിച്ച നെയ്യാറ്റിന്‍കര പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്‍റെ നവീകരിച്ച നെയ്യാറ്റിന്‍കര പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്‍റെ തിരക്കുകളില്‍ നിന്നും മാറി വിശ്രമിക്കാനും തമിഴ്നാട്, കന്യാകുമാരി യാത്രകള്‍ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് […]