നമ്പര്‍  തിയതി  വിഷയം  ലിങ്ക് 
1 01-08-2022 ചിലത്-പറഞ്ഞോട്ടെ /ചിലത്-പറഞ്ഞോട്ടെ/ ‎
02 26-08-2022 ശ്രീ.ജി.എസ്.ജയലാല്‍ എം.എല്‍.എ നല്‍കിയ സബ്മിഷന് നല്‍കുന്ന മറുപടി

/reply-to-submission-made-by-mr-gs-jayalal-mla/

വീഡിയോ ലിങ്ക് 
https://fb.watch/f5WPZHdj81/

03 26-08-2022 ശ്രീ.സണ്ണി ജോസഫ് എം.എല്‍.എ നല്‍കിയ സബ്മിഷന് നല്‍കുന്ന മറുപടി /?p=2551&preview=true
04 26-08-2022 ഡോ.സുജിത്ത് വിജയന്‍പിള്ള എം.എല്‍.എ നല്‍കിയ സബ്മിഷന് നല്‍കുന്ന മറുപടി /reply-to-submission-made-by-dr-sujith-vijayanpillai-mla/
05 06-08-2022 9 മാസം
3 കോടി വരുമാനം
വീഡിയോ ലിങ്ക് 
https://fb.watch/f6E5iPj72M/
06 26-08-2022 കോഴിക്കോട് നഗരഹൃദയത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ഏറെപ്രയാസം അനുഭവിച്ച വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പരിശോധന. https://fb.watch/f8aog-t6d5/
07 27-08-2022 കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പുതിയ കെട്ടിടം https://fb.watch/f9M9CACPlJ/
08 27-08-2022 നവീകരിച്ച ഫറോക്ക് പഴയ പാലം നാടിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.. https://fb.watch/f9M9CACPlJ/
09 27-08-2022 ഫറോക്ക് പാലം ❤️ https://fb.watch/fbbGsFp2oX/
10 29-08-2022 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം പൂജപ്പുര സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസ് പരിശോധന.. https://fb.watch/fclyMpRfbf/
11 31-08-2022 കേരളത്തിൽ
സിനിമാ ടൂറിസം
https://fb.watch/ff5Hqdgjt8/
12 31-08-2022 ഓണപ്പൊട്ടൻ https://fb.watch/ffTLDsOekY/
13 31-08-2022

ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരം വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരത്താല്‍ മനോഹരമാക്കുകയാണ്.

കനകക്കുന്നില്‍ ദിപാലങ്കാരത്തിന്‍റെ സ്വിച്ച് ഓണ്‍ കര്‍മ്മം.

https://fb.watch/fgvcUgMxCg/
14 02-09-2022 കുമ്മാട്ടിക്കളി https://fb.watch/fhasmc-nff/
15 03-09-2022 ഓണാഘോഷം https://fb.watch/fiGDXX-Pjo/
16 03-09-2022 തിരുവനന്തപുരം ഓണാഘോഷപരിപാടിയുടെ
വളണ്ടിയര്‍ ട്രെയിനിംഗ് യോഗം
https://fb.watch/fj1mPiEFyL/
17 04-09-2022 ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികൾക്കും
കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും
ഓണാശംസകൾ..
https://fb.watch/fjYiN-1cJJ/
18 05-09-2022 #നെഹ്റുട്രോഫിവള്ളംകളി
#ചാമ്പ്യൻസ്ബോട്ട്ലീഗ്
https://fb.watch/fk9xqC38Pm/
19 05-09-2022 ഓണാഘോഷത്തെ
വർണാഭമായി വരവേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം.
https://fb.watch/flSxdXgvLn/
20 06-09-2022 ഓണാഘോഷം 2022 https://fb.watch/fn0BZPfC6_/
21 09-09-2022 കോഴിക്കോട് https://fb.watch/frL9qpxOuO/
22 13-09-2022 ഗതാഗതകുരുക്ക് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന തേങ്ങണ ജംഗ്ഷൻ സന്ദർശനം https://fb.watch/fwenHZsaAT/
23 13-09-2022 കേരളത്തിന്‍റെ
റിവഞ്ച് ഓണാഘോഷം
https://fb.watch/fwklXEYq0F/
24 14-09-2022 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം.. https://fb.watch/fx7Z4eGibY/
25 16-09-2022 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഉള്ളൂർ – ആക്കുളം റോഡ് സന്ദർശനം.. https://fb.watch/fAhnGIWFXU/